Acasă » Prezentare Proiect

Prezentare Proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în OAMENI!

Proiectul Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Asociaţia de Tineret pentru Dezvoltare Socială şi Ecologie, are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii si activităţi conexe în Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-llfov.

Prin acest proiect echipa noastră își propune:
Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii.

Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere şi orientare profesională.

Creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din construcţii şi domenii conexe prin participarea la programe de consiliere şi orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate.

Creşterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajaţi din construcţii şi domenii conexe prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfăşurării programelor de formare profesională continuă (FPC).

Abonează-te la newsletter

Curs valutar

Vremea în Constanța