Acasă » Cursuri

Materiale

Materiale

Cursuri

Electrician în Construcţii

Durata de 3 luni

 1. Lucrul în echipă
 2. Comunicarea interactivă la locul de muncă
 3. Dezvoltarea profesională
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 6. întreţinerea echipamentelor de lucru
 7. Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 9. Montajul traseelor de cablu
 10. Pozare cabluri si conductoare
 11. Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune
 12. Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC
 13. Montarea tablourilor electrice de distribuţie
 14. Realizarea instalaţiei de paratrăsnet si a prizei de pământ

 

Zugrav, lpsosar,Tapetar, Vopsitor

Durata de 3 luni

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Efectuarea unor calcule matematice simple
 3. Identificarea sarcinilor si planificarea activităţii
 4. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
 5. Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii
 6. Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate
 7. Respectarea NTSM şi PSI
 8. Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple
 9. Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/vopsitorii de calitate superioară
 10. Prepararea soluţiilor simple de lucru
 11. Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
 12. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
 13. Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
 14. Efectuarea lucrărilor de tapetări Competenţe specifice ocupaţiei
 15. Efectuarea lucrărilor de ipsosării

 

Zidar, Pietrar, Tencuitor

Durata de 3 luni

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Lucrul în echipă
 3. Efectuarea unor calcule matematice simple
 4. Dezvoltarea profesională proprie
 5. Planificarea activităţii zilnice
 6. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
 7. Organizarea locului de muncă
 8. întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
 9. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 10. Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 11. Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
 12. Executarea zidăriilor simple
 13. Executarea zidăriilor din piatră naturală
 14. Executarea zidăriilor de complexitate medie
 15. Executarea zidăriilor de mare complexitate
 16. Executarea tencuielilor simple
 17. Executarea tencuielilor decorative
 18. Executarea tencuielilor de mare complexitate
 19. Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

 

Lucrător pentru Drumuri şi Căi Ferate

Durata de 3 luni

 1. utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 2. comunicare in limba moderna
 3. dezvoltarea personală
 4. igiena şi securitatea muncii
 5. lucrul in echipă
 6. organizarea locului de munca
 7. pregătire pentru integrarea la locul de munca
 8. tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 9. rezolvarea de probleme
 10. satisfacerea cerinţelor clienţilor
 11. noţiuni generale despre construcţii
 12. materiale de construcţii şi instalaţii
 13. planuri de construcţii
 14. prelucrarea materialelor
 15. planuri şi secţiuni pentru căi de comunicaţie
 16. tipuri de căi de comunicaţie
 17. trasee pentru căi de comunicaţie
 18. terasamente
 19. elemente de suprastructurale
 20. instrumente şi măsurători topografice

 

Lucrător pentru Izolaţii

Durata de 3 luni

 1. comunicare şi numeraţie
 2. utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 3. comunicarea în limba modernă
 4. dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 5. igiena şi securitatea muncii
 6. lucrul în echipă
 7. organizarea locului de muncă
 8. pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 9. tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 10. rezolvarea de probleme
 11. satisfacerea cerinţelor clienţilor
 12. noţiuni generale despre construcţii
 13. materiale de construcţii şi instalaţii
 14. planuri de construcţii
 15. prelucrarea materialelor
 16. izolaţii hidrofuge sub pereţi din zidărie
 17. izolaţii termice la pereţi
 18. izolaţii fonice la pereţi

 

Lucrător Instalator pentru Construcţii

Durata de 3 luni

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Igiena şi securitate muncii
 3. Lucrul în echipă
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 6. Satisfacerea cerinţelor clienţilor
 7. Noţiuni generale despre construcţii
 8. Materiale de construcţii şi instalaţii
 9. Planuri de construcţii şi instalaţii
 10. Prelucrarea materialelor
 11. Scheme şi detalii de instalaţii
 12. Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică
 13. Materiale de instalaţii: îmbinarea şi montarea instalaţiilor
 14. Instalaţii de alimentare cu apă
 15. Instalaţii de canalizare
 16. Instalaţii de gaze naturale combustibile

Abonează-te la newsletter

Curs valutar

Vremea în Constanța