Acasă » Comunicate de presă » Comunicat de presă finalizare proiect

Materiale

Materiale

Comunicat de presă finalizare proiect

Final de proiect cu finanţare europeană pentru calificarea persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a organizat miercuri, 22 mai 2013, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, conferinţa de închidere a proiectului “Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani şi a avut ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov.

în cadrul proiectului, 300 de persoane angajate au fost consiliate în vederea stabilirii obiectivelor profesionale. De asemenea, 154 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de calificare, obţinând, astfel, certificarea în meserii din domeniul construcţiilor precum: sudor, lucrător pentru izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, electrician în construcţii, zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, lucrător instalator pentru construcţii, lucrător pentru drumuri şi căi ferate. Bugetul proiectului, în valoare de aproximativ 400.000 euro, a fost alocat serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor şi organizării cursurilor gratuite de calificare în domeniul construcţiilor şi alte sectoare de activitate conexe.

“In ziua de astazi au rămas puţine şcoli de meserii, oamenii reuşesc să-şi găsească un loc de muncă pe şantier, dar nu au calificarea necesară. Şi atunci au nevoie sa se certifice. De aceea, cursurile de calificare, de formare şi orientare profesională sunt extrem de utile si benefice pentru angajatorii din domeniul construcţiilor, pentru că vin în întâmpinarea nevoii acestora de a avea în echipă oameni pregătiţi şi calificaţi. ”(George Velicu, director tehnic Velias Elevation, Bucureşti).

“Am fost foarte încântat să fac acest curs gratuit şi să obţin calificarea de electrician în constructii. Acum, după curs, simt că mă pot baza pe mine şi am mai multă încredere in ceea ce fac.” (Neagu Ion, 41 de ani, beneficar în cadrul proiectului, absolvent al cursului de electrician in construcţii).

“Prin proiectul nostru, am oferit oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Ceea ce este esenţial. Mai întâi, am oferit o calificare acelor lucrători care nu au certificarea necesară. Apoi, ne-am adresat, de asemenea, lucrătorilor care au o calificare, dar aceasta nu mai este căutată pe piaţa muncii. Celor din al doilea grup le-am oferit posibilitatea să se recalifice. în final, pentru toţi, vor creşte şansele de a-şi menţine statutul de angajat pe piaţa muncii, potrivit noii calificări pe care o dobândesc” (Florin Oncioiu, Manager de proiect).

Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă rugam sa contactaţi:

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Florin Oncioiu – manager de proiect E: office@calificarieuropene.ro

T:+ 40 – 21 – 315 55 43; +40 -21- 315 55 53

M:+40 -760- 650 370

www.calificarieuropene.ro

————————————————————————————

Despre Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) este o instituţie de prestigiu care îşi desfăsoară activitatea pe întreg teritoriul României, în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale. înfiinţat în anul 2000, IDRU a implementat cu succes numeroase proiecte cu finanţare europeană şi naţională. Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate in cadrul institutului beneficiază de recunoaştere naţională, certificatele de calificare/absolvire fiind eliberate sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Formatorii IDRU sunt specialişti cu experienţă relevantă care au făcut parte din echipele de elaborare a programelor de formare profesională, suporturilor de curs şi instrumentelor de evaluare a cursanţilor pentru programe autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programele de formare profesionalăpentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor. în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, echipa IDRU a organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri, absolvenţii acestor cursuri fiind plasaţi pe piaţa muncii în proporţie de aproximativ 85 %.

Comunicat de presă

Abonează-te la newsletter

Curs valutar

Vremea în Constanța