Materiale

Materiale

Comunicat de presă finalizare proiect

Final de proiect cu finanţare europeană pentru calificarea persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a organizat miercuri, 22 mai 2013, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, conferinţa de închidere a proiectului “Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani şi a avut ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov.

în cadrul proiectului, 300 de persoane angajate au fost consiliate în vederea stabilirii obiectivelor profesionale. De asemenea, 154 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de calificare, obţinând, astfel, certificarea în meserii din domeniul construcţiilor precum: sudor, lucrător pentru izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, electrician în construcţii, zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, lucrător instalator pentru construcţii, lucrător pentru drumuri şi căi ferate. Bugetul proiectului, în valoare de aproximativ 400.000 euro, a fost alocat serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor şi organizării cursurilor gratuite de calificare în domeniul construcţiilor şi alte sectoare de activitate conexe.

“In ziua de astazi au rămas puţine şcoli de meserii, oamenii reuşesc să-şi găsească un loc de muncă pe şantier, dar nu au calificarea necesară. Şi atunci au nevoie sa se certifice. De aceea, cursurile de calificare, de formare şi orientare profesională sunt extrem de utile si benefice pentru angajatorii din domeniul construcţiilor, pentru că vin în întâmpinarea nevoii acestora de a avea în echipă oameni pregătiţi şi calificaţi. ”(George Velicu, director tehnic Velias Elevation, Bucureşti).

“Am fost foarte încântat să fac acest curs gratuit şi să obţin calificarea de electrician în constructii. Acum, după curs, simt că mă pot baza pe mine şi am mai multă încredere in ceea ce fac.” (Neagu Ion, 41 de ani, beneficar în cadrul proiectului, absolvent al cursului de electrician in construcţii).

“Prin proiectul nostru, am oferit oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Ceea ce este esenţial. Mai întâi, am oferit o calificare acelor lucrători care nu au certificarea necesară. Apoi, ne-am adresat, de asemenea, lucrătorilor care au o calificare, dar aceasta nu mai este căutată pe piaţa muncii. Celor din al doilea grup le-am oferit posibilitatea să se recalifice. în final, pentru toţi, vor creşte şansele de a-şi menţine statutul de angajat pe piaţa muncii, potrivit noii calificări pe care o dobândesc” (Florin Oncioiu, Manager de proiect).

Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă rugam sa contactaţi:

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Florin Oncioiu – manager de proiect E: office@calificarieuropene.ro

T:+ 40 – 21 – 315 55 43; +40 -21- 315 55 53

M:+40 -760- 650 370

www.calificarieuropene.ro

––––––––––––––––––––––––––––

Despre Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) este o instituţie de prestigiu care îşi desfăsoară activitatea pe întreg teritoriul României, în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale. înfiinţat în anul 2000, IDRU a implementat cu succes numeroase proiecte cu finanţare europeană şi naţională. Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate in cadrul institutului beneficiază de recunoaştere naţională, certificatele de calificare/absolvire fiind eliberate sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Formatorii IDRU sunt specialişti cu experienţă relevantă care au făcut parte din echipele de elaborare a programelor de formare profesională, suporturilor de curs şi instrumentelor de evaluare a cursanţilor pentru programe autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programele de formare profesionalăpentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor. în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, echipa IDRU a organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri, absolvenţii acestor cursuri fiind plasaţi pe piaţa muncii în proporţie de aproximativ 85 %.

Comunicat de presă

Creșterea nivelului de calificare a angajaților din construcții

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizeaza prima reuniune a membrilor si a potentialilor membri ai retelei de parteneriat, pentru promovarea formarii profesionale continue a angajatilor. Reuniunea , organizata in cadrul proiectului Calificari europene pentru o dezvoltare durabila, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, va avea loc miercuri, 28 noiembrie 2012, ora 15:00, la Hotel Minerva, din Bucuresti. Prin acest eveniment, IDRU continua seria de activitati din cadrul proiectului, ce are ca scop cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii in constructii si activitati conexe in Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Pentru comunicatul in format complet click aici!

COMUNICAT DE PRESĂ – 21 noiembrie 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finanţare europeană pentru calificarea persoanelor din regiunea Bucureşti- Ilfov angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe

 

Luni, 28 noiembrie 2011, începând cu ora 11.30, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza la Hotel Ibis Palatul Parlamentului (Str.Izvor nr. 6-8), Sala Mihai Eminescu, lansarea proiectului Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Socială și Ecologie şi are ca obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov angajate pe piața muncii în construcții și activități conexe.

Prin acest proiect se vor realiza: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala; 3) Creşterea nivelului de informare și motivare vocațională a angajaților din construcții și domenii conexe prin participarea la programe de consiliere și orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din construcții și domenii conexe prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfășurării programelor de formare profesională continuă.

Experienţa si calificarea profesională sunt cele mai importante atuuri pe timp de criză. În primul rând, proiectul „Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă” oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Vechimea în muncă și calificările sunt elemente de care angajatorii ţin cont în procesul de restructurare. De aceea, formarea profesională și participarea la cursuri de calificare vor fi considerate mereu o soluţie de menţinere a unui loc de muncă. Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Pasul acesta vă poate proteja în viitor. a declarat Sorin Chiriţă, Reprezentant Regional * Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov.

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Bucureşti Ilfov, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din construcţii şi domeniile conexe, precum şi jurnalişti.

Ataşat, vă transmitem pliantul proiectului precum si agenda evenimentului.

 

Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la Hotelul Ibis Palatul Parlamentului, Sala Mihai Eminescu, începând cu ora 11.30.

 

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@calificarieuropene.ro; telefon: 021-31.55.543; 021-31.55.553 sau 0788. 17.17.44  Persoana de contact: Sorin Chiriță – Reprezentant Regional IDRU